Vergunningen bij een woonark

Voor oktober 2010 golden voor woonarken andere regels dan voor huizen. Dit is sindsdien rechtgetrokken. Woonarken moeten, net als villa’s op het land, voldoen aan het bouwbesluit. Dat wil zeggen dat we als architect na moeten denken over een goede beloopbaarheid van trappen, energiezuinigheid, etc. Wel staat in het bouwbesluit dat voor particuliere bouw afgeweken mag worden van een aantal regels uit het bouwbesluit. Zo is het niet noodzakelijk om aan een bepaalde plafondhoogte te voldoen of om een minimale hoeveelheid daglicht binnen te halen. Uiteraard zijn de regels er niet voor niets en moeten we wel altijd zorgen dat de woonark een fijne woonomgeving wordt. Daar horen ook bepaalde maatvoeringen bij, maar we zijn dus flexibel.  • Als je een woonark wilt gaan bouwen of verbouwen, dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Uiteraard is kleinschalige interne verbouw daarvan uitgesloten. Doe de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het bouwen of verbouwen van een woonark is een goede tekeningenset in schaal 1:100 nodig. De gemeente vraagt om bouwtekeningen van de gevels van de woonark, maar ook om plattegrondtekeningen en detailtekeningen. Wij maken deze tekeningen voor de omgevingsvergunning en kunnen het traject bij de gemeente begeleiden. Naast bouwtekeningen vraagt de gemeente ook om EPC en MPG berekeningen (bij nieuwbouw), daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen, oppervlaktetekeningen en tekeningen voor de brandweer. In sommige gevallen is ook een watervergunning nodig. Deze is doorgaans bij het Hoogheemraadschap te verkrijgen. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

  • Wij krijgen vaak de vraag hoe diep een woonark mag zijn. In de meeste gemeenten staat dit in de ligplaastvergunning en/of in het bestemmingsplan. In Amsterdam is er echter een uitzondering. Hier bepaalt Waternet de toegestane diepte. Wij zijn op de hoogte van de meest recente regels. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op  • Om goed grip te krijgen op de diepte en de hoogte van een nieuw te ontwerpen woonark is het van belang goed naar de actuele waterstanden, de doorvaarthoogten onder bruggen en de diepte van het vaarwater te kijken. Dit geldt uiteraard voor de gehele route tussen de arkenbouwer en de ligplaats. De sleper neemt tijdens het transport van de ark vaak grote kliko’s in de ark mee, die bij bruggen met water gevuld kunnen worden om de woonark tijdelijk iets dieper in het water te leggen. Hierdoor kan dan enkele centimeters of decimeters gewonnen worden waardoor lage bruggen gepasseerd kunnen worden.

  • Iedere gemeente heeft een welstandsnota waarin staat aangegeven wat de eisen zijn aan het uiterlijk van een bouwwerk. Meestal staat hier ook een uitspraak in over woonarken. Onze ervaring is dat de meeste welstandsnota’s aangeven dat er gebruik gemaakt moet worden van natuurlijk verouderende materialen, zoals hout. Ook staat er dikwijls dat kleurstellingen neutraal moeten zijn en aan moeten sluiten bij de omgeving. Kijk voor de welstandsnota op de website van de betreffende gemeente.