Stappenplan voor het bouwen van een woonark

Wat is het stappenplan als je een woonark gaat bouwen? Ons stappenplan geeft de zes verschillende fasen van het bouwproces van een woonboot weer. 

15-stappenplanvooreenaanbouw1200x600
1

Initiatief fase

In de initiatieffase vorm je jouw ideen en wensen voor je nieuwe woonark. Al je woon- en bouwwensen worden genoteerd in het programma van eisen.

Het kennismakingsgesprek
In het kennismakingsgesprek, ook wel ons inloopspreekuur, lopen wij samen met jou de wensen van jouw nieuwe woonark door. Het resultaat is een heldere schriftelijke formulering van jouw wensen en verwachtingen voor jouw woonark. Met deze informatie kunnen wij een offerte aanmaken voor de werkzaamheden of bouwtekeningen.

2

Ontwerpfase

In de ontwerpfase kijken wij naar de mogelijkheden voor het bouwen van jouw waterwoning. In het voorontwerp nemen we verschillende varianten met je door. Dit resulteert in een definitief ontwerp.

Voorontwerp
In het voorontwerp bestuderen wij de indeling en het uitzicht, daglichttoetreding en de materialen. Het resultaat van deze studie is een eerste ontwerp voor jouw woonark. Tijdens een bespreking lichten wij je het ontwerp toe en bespreken we eventuele aanpassingen.

Definitief ontwerp
In het definitief ontwerp werken wij het ontwerp voor de woonboot verder uit. Hieruit volgt een definitieve bouwtekening van de indeling en het exterieur van de woonark.

3

Omgevingsvergunning

De aanvraag omgevingsvergunning is de toetsing van jouw bouw- en verbouwplannen aan de regelgeving van het bouwbesluit, het bestemmingsplan en de commissie van welstand.

Werkzaamheden die wij kunnen verzorgen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning zijn:

– Het toevoegen van de benodigde technische informatie in de tekeningen.

– Het verzorgen van de benodigde bouwtekeningen en foto’s.

– Het voeren van overleg en correspondentie met diverse instanties.

– Het invullen en samen met de bijbehorende gegevens indienen van aanvraagformulieren bij de gemeente.

4

Technisch ontwerp

In de technisch ontwerpfase zetten wij het ontwerp om in een bestek voor de aannemer. Het resultaat is een set gedetailleerde bouwtekeningen en een technische werkomschrijving waarmee de aannemer aan de slag kan met jouw woonark.

Bouwtekeningen
De eerder gemaakte tekeningen worden nu nog verder uitgewerkt, met deze tekeningen kan een aannemer de woonark gaan bouwen.

Technische werkomschrijving
In een technische werkomschrijving zetten wij de uitvoeringsvoorwaarden en beschrijven wij uitvoerig de werkzaamheden voor de aannemer. De omschrijving wordt samen met de bouwtekeningen gebruikt voor de offerteaanvraag van de aannemer(s), ofwel, de aanbesteding.

5

Prijs-en contractvorming

In de fase prijs- en contractvorming wordt er een offerte voor de werkzaamheden aangevraagd bij één of meerdere aannemers. Bij goedkeuring van de offerte wordt het contract ondertekend.

Offerte aanvraag
De technische werkomschrijving en de bouwtekeningen uit de tekenfase gelden als uitgangspunt voor de offerte van de aannemer(s). Deze documenten zorgen voor een gedetailleerd offerte aanbod. Uiteraard kunnen wij je bij de offerte bespreking begeleiden. De offertes vergelijken wij op basis van prijs, betrouwbaarheid en compleetheid. Hierna bespreken we ons advies met je en kunnen we met de aannemer(s) in gesprek.

Contract
Wanneer de offerte van een van de aannemers naar wens is dan teken je een aannemingsovereenkomst. Dit is een nauwkeurige omschrijving van de bouw, inclusief een planning van de werkzaamheden en een specificatie van de materialen, kosten en bouwmethoden.

6

Uitvoering

Afhankelijk van de complexiteit en de schaal van de bouw van de woonark organiseren wij periodiek werkbesprekingen en bouwvergaderingen. In de werkbespreking wordt het werk voor de komende periode doorgenomen met de uitvoerder. In de bouwvergaderingen bespreken wij samen met jou en de aannemer het werk en worden er beslissingen genomen over eventueel meer- en minderwerk.

Begeleiding bij oplevering
Wanneer de uitvoering is afgerond en de verbouwing is opgeleverd adviseren wij je om samen met ons en de aannemer het werk na te lopen. Indien gebreken worden geconstateerd, worden er duidelijke afspraken gemaakt om deze te verhelpen.