Bouwkosten van een woonark

Een enkellaagse woonark kost in een eenvoudige uitvoering ongeveer 2.100,- euro incl BTW per m2 (prijspeil juni 2022). De ark is voor dat geld helemaal afgewerkt en voorzien van elektra en verwarming. Echter, het afwerkingsniveau is eenvoudig en de prijs is exclusief sleepkosten, architectenkosten, leges, etc.Wij helpen graag om al in een vroegtijdig stadium te controleren of budget en ontwerpwensen bij elkaar passen. Hiertoe kunnen wij een bouwkostenraming opstellen op het moment dat we de eisen van de opdrachtgever kennen en al enkele eerste ontwerpschetsen hebben gemaakt. Onze bouwkostenraming wordt gemaakt door één van onze kostendeskundigen, die later in het proces ook de contractonderhandelingen met de arkenbouwers kunnen begeleiden. Wij zien het als een belangrijke meerwaarde in onze service dat we al snel in het ontwerpproces de bouwkostenraming maken. 

Het wordt door veel van onze opdrachtgevers als prettig ervaren dat hier veel aandacht naar uit gaat en dat we geen dromen tekenen, die in een later stadium helemaal ‘kaalbezuinigd’ moeten worden. Omdat de kostencalculator in een later proces als bouwkundige bij het proces betrokken wordt, zijn wij goed op de hoogte van actuele prijsstellingen en weten wij hoe de markt zich ontwikkelt. Door dit laatste kunnen wij ook goed adviseren over het kiezen van een goed moment om aannemers en arkenbouwers bij de bouwprojecten te betrekken.

Bij het verbouwen van een bestaande ark geldt dat er niet altijd gekozen hoeft te worden voor een arkenbouwer. Vaak wordt bij verbouw gekozen voor een traditionele aannemer, die bij voorkeur wel ervaring heeft met het verbouwen van woonarken. Het verbouwen van woonarken brengt toch wat extra complexiteit met zich mee: wanden staan niet altijd te lood en vloeren liggen niet altijd waterpas tijdens de bouw. Met een waterpas werken, zoals in de traditionele aannemerij gebruikelijk is, werkt bij arkenbouw dus niet. Wij kennen aannemers, die al eerder woonarken verbouwd hebben en delen deze gegevens graag met jou!